preskoči na sadržaj

Osnovna škola Izidora Kršnjavoga

Članak 26. Statuta OŠ Izidora Kršnjavoga, Kršnjavoga 2

Školom upravlja Školski odbor.

Školski odbor:

 1.  imenuje ravnatelja Škole uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za obrazovanje (u daljnjem tekstu:Ministar);
 2.  razrješuje ravnatelja Škole;
 3.  donosi:
 • Statut na prijedlog ravnatelja Škole i uz prethodnu suglasnost Gradske skupštine Grada Zagreba;
 • Poslovnik o radu Školskog odbora;
 • Kućni red;
 • Etički kodeks;
 • odluku o osnivanju školskog sportskog društva;
 • školski kurikulum na prijedlog Učiteljskog vijeća i ravnatelja Škole;
 • godišnji plan i program rada na prijedlog ravnatelja Škole i nadzire njegovo izvršavanje;
 • financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun, na prijedlog ravnatelja Škole;
 • druge opće akte Škole na prijedlog ravnatelja;
 1. odlučuje uz suglasnost Osnivača :
 • o stjecanju,opterećivanju ili otuđivanju nekretnina;
 • o stjecanju,opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine pojedinačna vrijednost koje prelazi 70.000,00 kuna bez PDV-a;
 • o ulaganjima, investicijskim radovima i nabavi opreme te nabavi osnovnih sredstava i ostale pokretne imovine pojedinačna vrijednost koja prelazi 70.000,00 kuna bez PDVa;
 • korištenju financijskih sredstava ostvarenih iz vlastitih prihoda;
 • o davanju u zakup objekata i prostora, ili mijenjanju namjene objekata i prostora;
 • o dugoročnom zaduživanju i davanju jamstva za kreditno zaduživanje;
 • o izdavanju mjenica i drugih sredstava osiguranja plaćanja kojima vrijednost prelazi 70.000,00 kuna bez PDV-a;
 1. odlučuje:
 • o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa;
 • o upućivanju radnika na ovlaštenu prosudbu radne sposobnosti na prijedlog ravnatelja;
 • o ulaganjima, investicijskim radovima i nabavi opreme te nabavi osnovnih sredstava i ostale pokretne imovine pojedinačna vrijednost koje je od 20.000,00 do 70.000,00  kuna bez PDVa;
 • o opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine Škole vrijednost koje je od 20.000,00 do 70.000,00 kuna bez PDV-a;
 • o izdavanju mjenica i drugih sredstava osiguranja plaćanja kojima vrijednost ne prelazi 70.000,00 kuna bez PDV-a;
 • uporabi dobiti u skladu s odlukama Osnivača;
 • u drugom stupnju o aktima koje Škola donosi na temelju javnih ovlasti ako zakonom, podzakonskim aktom ili statutom nije određeno drugo nadležno tijelo;
 1. predlaže Osnivaču:
 • promjenu djelatnosti;
 • donošenje drugih odluka u vezi s osnivačkim pravima;
 1. razmatra:
 • rezultate obrazovnog rada;
 • prijedloge Vijeća roditelja;
 • predstavke i prijedloge građana u vezi s radom Škole;
 1. daje:
 • Osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim za rad i sigurnost u Školi;
 • ravnatelju Škole prethodnu suglasnost u vezi sa zasnivanjem i prestankom radnog odnosa u Školi;
 1. osniva:
 • učeničku zadrugu;
 • učeničke klubove i društva;
 1. potvrđuje:
 • pravila učeničke zadruge;
 1. imenuje:
 • članove zadružnog odbora, voditelje sekcija i stručnog voditelja učeničke zadruge na prijedlog Učiteljskog vijeća i uz prethodnu suglasnost uprave zadruge.

Školski odbor donosi odluke i obavlja druge poslove utvrđene zakonom i statutom.


CMS za škole logo
Osnovna škola Izidora Kršnjavoga / Kršnjavoga broj 2, HR-10000 Zagreb / os-ikrsnjavi-zg.skole.hr / ured@os-ikrsnjavi-zg.skole.hr
preskoči na navigaciju