1. Kako radi računalo
Logičke operacije i logički sklopovi

Složene logičke izjave Kviz 2a
Logičke operacije Kviz 2b
Logički sklopovi Kviz 2c