Pretraživanjem do informacija

Zadatak sa spajanjem parova.

    
Spojite odlomak zdesna s odgovarajućim parom na lijevoj strani.