Sadržaj na slajdu i izgled slajdova

Zadatak sa spajanjem parova

  
Spoji riječ ili sliku zdesna s odgovarajućim parom na lijevoj strani.
67kviz21.png
67kviz22.png
67kviz23.png
67kviz24.png
67kviz25.png
67kviz26.png