MS PowerPoint

Vježba s ispunjavanjem praznina

Unesite svoje odgovore u praznine. Kad unesete sve odgovore, kliknite na gumb "Provjeri".
Prezentaciju spremamo odabirom > ili pritiskom kombinacije tipki .
Prezentaciju zatvaramo odabirom Datoteka > ili priskom kombinacije tipki . Postojeću PowerPointovu datoteku otvaramo odabirom > .
Za dodavanje novoga slajda odaberemo karticu , iz grupe odaberemo i iz padajućega izbornika odaberemo željenu slajda.