Pretraživački operatori

Zadatak sa spajanjem parova.

    
Spoji odlomak zdesna s odgovarajućim parom na lijevoj strani.