Sustavno prikupljanje sadržaja s weba

Vježba s ispunjavanjem praznina.

Unesite svoje odgovore u praznine. Kad unesete sve odgovore, kliknite na gumb "Provjeri".
   antivirusni      događaja      drugih      Google      kataloga      koja      malware      metatražilicama      najvrednije      pretraživanje      pretraživati      programa      programi      pronalaženje      tematskim      vrste      web      zlonamjernih   
Web sadržaje možemo tražilicama ili indeksnim pretraživačima (Search Engines), uz pomoć - (Web Directories) i (Metasearch Engines). Mnoge tražilice uz osnovno nude i napredno pretraživanje (Advanced Search). Taj način sužava pretraživanje na izvore informacija. Za razliku od tražilica, web-katalozi su web-mjesta koja omogućavaju informacija razvrstanih prema kategorijama. Metatražilice se za pretraživanje koriste rezultatima tražilica, nakon čega prikažu objedinjene rezultate. Primjer takve tražilice jest Dogpile, za pretraživanje upotrebljava Google, Yahoo! i Yandex. Najpoznatija svjetska tražilica je . Svaki program kojemu je svrha činiti štetu na računalu spada u grupu , štetnih, odnosno programa (od engl. Malicious Software). Osnovne su malware programa virusi, crvi i trojanski konji. Značajke su takve vrste oštećivanje, uništavanje i brisanje sustavskih ili korisničkih podataka i uzrokovanje nekontroliranih i procesa na računalu. Za zaštitu, otkrivanje i uništavanje računalnih virusa upotrebljavaju se .