Brzina prijenosa podataka

Vježba s ispunjavanjem praznina

Unesite svoje odgovore u praznine. Kad unesete sve odgovore, kliknite na gumb "Provjeri".
Brzina modema mjeri se količinom koje modem može prenijeti u .
1 Mbps = kbps
1 kbps = Bps