Modem

Vježba s ispunjavanjem praznina

Unesite svoje odgovore u praznine. Kad unesete sve odgovore, kliknite na gumb "Provjeri".
   analogni      digitalnu      modema      telefonske linije      velikim   
Modem je uređaj koji putem omogućuje komunikaciju između računala na udaljenostima. Modem pretvara (modulira) informaciju iz računala u oblik (frekvenciju) koji se putem telefonske linije šalje do drugog , koji će taj ton opet pretvoriti u informaciju.