Uređaji za komunikaciju

Zadatak sa spajanjem parova

Spoji riječ ili sliku zdesna s odgovarajućim parom na lijevoj strani.