Lokalna mreža u Windowsima

Vježba s ispunjavanjem praznina

Unesite svoje odgovore u praznine. Kad unesete sve odgovore, kliknite na gumb "Provjeri".
   komunicirati      korištenju      Moja mrežna mjesta      računala      radna grupa      resursi   
U operacijskom sustavu Windows pomoću sustavskog programa mogu se vidjeti povezana u lokalnu mrežu kao i mrežni namijenjeni zajedničkom .
Najjednostavniji oblik lokalne mreže naziva se u kojoj sva računala u njoj mogu izravno .