IP adresa računala

Vježba s ispunjavanjem praznina

Unesite svoje odgovore u praznine. Kad unesete sve odgovore, kliknite na gumb "Provjeri".
IP protokolom određuje se ime pomoću 32-bitnog broja koji se naziva . Pretvorimo li taj binarni broj u dekadski, dobit ćemo IP adresu u obliku. Adresa svakog računala u mreži predstavljena je pomoću dekadska broja (vrijednosti 0 - ) odvojena .
U lokalnoj mreži računala obično imaju IP adresu. Tijekom spajanja na internet mrežu računala obično dobiju IP adresu.