Razlučivost

Zadatak sa spajanjem parova

  
Spoji riječ ili sliku zdesna s odgovarajućim parom na lijevoj strani.
Razlučivost zaslona
Razlučivost slike
Razlučivost ispisa