Algoritam za pečenje palačinki

Poredaj dijelove algoritma ispravnim redoslijedom.