Algoritam za proslavu rođendana

Poredaj dijelove algoritma ispravnim redoslijedom.