2022-06-02 15:56:40

Projekt "Sportski praznici"

Hrvatski školski sportski savez u suradnji sa županijskim školskim sportskim savezima i uz potporu Ministarstva turizma i sporta pokreće projekt pod nazivom „Sportski praznici".

CILJ I SVRHA PROJEKTA

Cilj je projekta uključivanje što većeg broja djece u organizirani oblik tjelesne aktivnosti.  Sudjelovanje u programu koji bi se provodio na otvorenom prostoru, poštujući epidemiološke mjere te pod stručnim vodstvom kineziologa, omogućit će učenicima dodatno kvalitetno programirano vrijeme i nakon završetka redovite nastave.

CILJANA SKUPINA

Sadržaj programa namijenjen je učenicima osnovnih škola, dakle od 1. do 8. razreda.

MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA

Provedba projekta planirana je na cijelom teritoriju Republike Hrvatske. Za sada je planirano da se u svakoj županiji i Gradu Zagrebu formiraju 3 (tri) lokacije (po potrebi i više). Lokacija podrazumijeva prostore osnovne ili srednje škole što uključuje i vanjska igrališta, sanitarne čvorove i školsku dvoranu za slučaj kiše. Na lokaciji će se koristiti i ostali potrebni rekviziti i sprave za vježbanje.

U 2022. godini lokacije su:

OŠ ALOJZIJA STEPINCA OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGA OŠ MALEŠNICA OŠ MARINA DRŽIĆA OŠ ODRA

Datumi i grupe:

Grupa od 27. lipnja do 1. srpnja Grupa od 4. do 8. srpnja Grupa od 11. do 15. srpnja Grupa od 18. do 22. srpnja CIJENA ZA KORISNIKE

Program je u potpunosti besplatan za učenike. Svaki će učenik koji pristupi programu dobiti majicu, a svakog dana učenik će dobiti obrok i vodu.

ŠTO SADA? KAKO SE PRIJAVITI?

Preko mrežne poveznice Prijava učenika_Školski sportski savez Grada Zagreba odabirom željenog datuma i lokacije.


Osnovna škola Izidora Kršnjavoga Zagreb