2022-02-15 13:00:24

ODLUKA O PONIŠTENJU NATJEČAJA - učitelj/ica prirode i biologije

Osnovna škola Izidora Kršnjavoga

Kršnjavoga 2

10 000 Zagreb

KLASA: 112-02/22-01/07

URBROJ: 251-124/02-22-13

U Zagrebu, 15.02.2022.

 

Na temelju članka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članka 8. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Izidora Kršnjavoga (KLASA: 003-05/19-02/01, URBROJ: 251-124/02-19-2 od 2.5.2019.), ravnateljica Osnovne škole Izidora Kršnjavoga, Zagreb, Kršnjavoga 2 donosi:

ODLUKU

O PONIŠTENJU NATJEČAJA

I.

Na temelju članka 9. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Izidora Kršnjavoga, poništava se natječaj KLASA: 112-02/22-01/05, URBROJ: 251-124/02-22-2 od 13. siječnja 2022. godine, za zapošljavanje UČITELJA/ICE PRIRODE I BIOLOGIJE u Osnovnoj školi Izidora Kršnjavoga, 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme, objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, dana 13. siječnja 2022.

II.

Ova Odluka će biti objavljena na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Ravnateljica:

Lidija Sosa Šimenc, prof.


Osnovna škola Izidora Kršnjavoga Zagreb