2022-02-15 12:54:42

Obavijest o postupku zapošljavanja i vrednovanju kandidata - TAJNIK/ICA

Osnovna škola Izidora Kršnjavoga

Zagreb, Kršnjavoga 2

KLASA:112-02/22-01/06

URBROJ: 251-124/02-22-37

U Zagrebu 15.02.2022.  

Na temelju članka 107. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članaka 12., 13., 14. i 15.  Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Izidora Kršnjavoga (u daljnjem tekstu: Pravilnik) Povjerenstva za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje donose:

O B A V I J E S T

O POSTUPKU ZAPOŠLJAVANJA I VREDNOVANJU KANDIDATA

ZA RADNO MJESTO TAJNIK/ TAJNICA

 

Za natječaj objavljen dana 31.01.2022.  na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Izidora Kršnjavoga, Kršnjavoga 2, Zagreb za radno mjesto tajnika/tajnice na neodređeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno) održat će se pisano i usmeno testiranje kandidata.

Prema članku 13. Pravilnika kandidati će se testirati iz sljedećih područja:

- intelektualno kognitivne te psihološke sposobnosti

- informatička pismenost

- propisi i primjena propisa za tajnika

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za pisano testiranje su:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09, 92/10., 105/10.,90/11., 16/12., 86/12., 94/13, 152/14., 7/17. i 68/1898/19, 64/20.) Zakon o radu (Narodne novine, broj 93/14, 127/17 i 98/19) Statut škole, Kućni red škole, Pravilnik o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta u OŠ I. Kršnjavoga, Pravilnik o radu, Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Izidora Kršnjavoga, Pravilnik o zaštiti i obradi osobnih podataka, Pravilnik o jednostavnoj nabavi) Kolektivni ugovor (Narodne novine 51/18)

Pisano testiranje kandidata održat će se  dana 23.02.2022. s početkom u 8:30 sati.

O vremenu održavanja usmenog testiranja kandidati će biti obaviješteni tijekom pisanog testiranja.

Kandidat je dužan ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se prije testiranja utvrđuje identitet kandidata, covid potvrdu, koristiti zaštitnu masku te držati razmak, sukladno epidemiološkim mjerama.

Testiranju ne može pristupiti kandidat koji ne može dokazati identitet i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, te čije prijave nisu pravodobne i potpune.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidatima, Povjerenstvo će im podijeliti testove.

 Za vrijeme testiranja kandidati trebaju:

Sve bilješke ili literaturu ostaviti izvan prostorije u kojoj je testiranje, Imati isključen mobitel ili druga komunikacijska sredstva.

Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

napuštati prostoriju u kojoj se testiranje odvija i razgovarati  s ostalim kandidatima.   

Ukoliko kandidat postupi suprotno pravilima testiranja bit će udaljen, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati.

Kandidati pozvani na testiranje:

Red. br.

Prezime

Ime

1.

Belak

Ivan

2.

Bilić Erić

Jasna

3.

Bubaš

Ivana

4.

Čaržavec

Martin

5.

Dominko

Marinela

6.

Dragosavac

Filip

7.

Frčko

Valentina

8.

Hanžeković

Elizabeta

9.

Hima

Johan

10.

Kanić

Katarina

11.

Kolaković Obradović

Lidija

12.

Krajina

Stjepan

13.

Kraljić

Ena

14.

Kušević

Katarina

15.

Maglica

Marija

16.

Marević

Eleonora

17.

Marković

Danijela

18.

Martinović

Ines

19.

Nikić

Ines

20.

Nikolić

Deni

21.

Novotny

Marina

22.

Pervan Zloić

Maša

23.

Stupin

Karmen

24.

Šalamon Čoklica

Nikolina

25.

Švorinić

Andrea

26.

Toth

Valerija

27.

Tudor

Stela

28.

Veseli

Ana Marija

Ako kandidat ne pristupi testiranju u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak testiranja, smatra se da odustaje od daljnjeg natječajnog postupka.

Nakon obavljenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rezultat za svakog kandidata koji je pristupio testiranju.


Osnovna škola Izidora Kršnjavoga Zagreb