2022-01-31 11:48:54

Obavijest o načinu i postupku vrednovanja kandidata-učitelj/ica prirode i biologije

Osnovna škola Izidora Kršnjavoga

Zagreb, Kršnjavoga 2

KLASA: 112-02/22-01/07

URBROJ: 251-124/02-22-1

U Zagrebu 28.01.2022.

Na temelju članka 107. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članaka 12., 13., 14. i 15.  Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Izidora Kršnjavoga (u daljnjem tekstu: Pravilnik) Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje donosi:

O B A V I J E S T

O POSTUPKU ZAPOŠLJAVANJA I VREDNOVANJU KANDIDATA

Za natječaj objavljen dana 13.01.2022. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Izidora Kršnjavoga, Kršnjavoga 2, Zagreb za radno mjesto učitelja/ice prirode i biologije na neodređeno puno radno vrijeme (1 izvršitelj/ica) održat će se usmeno testiranje kandidata.

Prema članku 13. Pravilnika odgojno-obrazovni radnici će se testirati iz sljedećih područja:
- intelektualno-kognitivne te psihološke sposobnosti
- informatička pismenost
- stručno-pedagoške i metodičke kompetencije
- komunikacijske i socijalne vještine, motivaciju i interese kandidata za rad u Školi 

Pravni i drugi izvori za pripremu kandidata:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi

Kandidati pozvani na testiranje (Grupa 1) u utorak, 08.02.2022. u 11:30 sati u prostoru Škole:

Red. br.

Prezime

Ime

Vrijeme testiranja

 

1.

Bešenić

Martina

11.30

 

2.

Boromisa Mihaljević

Marija

11:45

 

3.

Florjanić

Renata

12:00

 

4.

Mršić

Martina

12:15

 

5.

Plantak

Anja

12:30

 

Kandidati pozvani na testiranje (Grupa 2) u srijedu, 09.02.2022. u

12:00 sati u prostoru Škole:

Red. br.

Prezime

Ime

Vrijeme testiranja

 

1.

Popović

Karlo

12:00

 

2.

Radanović

Kosta

12:15

 

3.

Modrić Barbir

Sonja

12:30

 

4.

Ronta

Tea

12:45

 

5.

Viljevac

Barbara

13:00

 

6.

Zozoli

Karla

13:15

 

Napomena:

Sukladno Odluci o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova (NN 121/2021) pri ulasku u školu potrebno je predočiti EU digitalnu Covid potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju, odnosno testiranju.

U školi je obvezno nošenje zaštitne maske te držanje razmaka sukladno epidemiološkim mjerama i preporukama.


Osnovna škola Izidora Kršnjavoga Zagreb