2021-09-20 07:12:41

Program "Odmorko"

Program započinje 25. rujna na bazenu Jelkovec, Iver i Zimskom plivalištu Mladost.

U sklopu sva tri bazena organizira se program slobodnog plivanja te usavršavanja plivačkih tehnika.

BAZEN JELKOVEC

Slobodno plivanje od 12:00 - 15:00 sati, usavršavanje plivačkih tehnika od 13:00 do 14:00 sati

BAZEN IVER

Slobodno plivanje od 10:00 do 12:00 sati, usavršavanje plivačkih tehnika od 10:30 do 11:30 sati

ZIMSKO PLIVALIŠTE MLADOST

Slobodno plivanje od 14:00 do 17:00 sati, usavršavanje plivačkih tehnika od 15:30 do 16:30 sati

Plakat Odmorko


Osnovna škola Izidora Kršnjavoga Zagreb